Przejścia instalacji zabezpieczone przeciwpożarowo – PROMAT

Przejścia instalacji zabezpieczone przeciwpożarowo – PROMAT

Przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczone przeciwpożarowo. Zapewni to bezpieczeństwo pożarowe. Ognie nie rozprzestrzeni się na sąsiednie strefy pożarowe.  Dzięki pęczniejącym masom czy też opaskom można zapobiec rozwojowi pożaru.

dużo praktycznych informacji na temat przejść instalacyjnych możecie przeczytać na stronie Eksperta Budowalnego zachcamy do lektury:
http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id2031,bierna-ochrona-ppoz.-przepustow-instalacyjnych

Jako firma zajmująca się ochroną przeciwpożarową świadczymy usługi zabezpieczania przejść instalacyjnych Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe