O firmie

Profesjonalne usługi przeciwpożarowe

Nasza firma specjalizuje się w zabezpieczaniu obiektów przed powstaniem pożaru poprzez czynne systemy takie jak Dźwiękowy system ostrzegawczy, System sygnalizacji Pożaru, System Oddymiania, System detekcji gazów czy też oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oferujemy również zabezpieczanie obiektów budowlanych biernymi systemami przeciwpożarowymi m.in. zabezpieczenia ogniochronne przejść, przepustów instalacyjnych, drzwi i bram przeciwpożarowych.

Szkolenia BHP i PPOŻ

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokumentacja przeciwpożarowa

Tworzymy i uaktualniamy dokumentację pożarową dla obiektów budowlanych – instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, ocenę zagrożenia wybuchem, plany ewakuacji budynków, operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów.

Posiadamy umiejętności oraz wyposażenie gwarantujące profesjonalne czynności konserwacyjne podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – Hydrantów i Gaśnic.

Ciągle podnosimy kwalifikacje dzięki czemu nasze usługi są najwyższej jakości.

Przeprowadzamy próbne ewakuacje z budynków, zabezpieczamy przeciwpożarowo imprezy masowe.

Zapraszamy do współpracy.