Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są montowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ciepła i dymów pożarowych na inne pomieszczenia, strefy pożarowe. Zapobiegają one przemieszczaniu się ognia, dymu oraz wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych pomieszczeń w budynku. W szczególności mają zabezpieczyć drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. Odpowiednio zastosowane systemy chronią Państwa obiekt przed stratami jakie może spowodować pożar.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oferowane przez firmę Ppożka to:

– zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji drewnianych

– zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

– montaż kanałów kablowych z płyt ogniochronnych

– stworzenie ścian oddzielenia przeciwpożarowego

– zabudowę ścian przy użyciu szkła ogniochronnego

– wypełnianie dylatacji masami ogniochronnymi

– ochrona przejść kablowych i tras kablowych

– obudowę stalowych kanałów wentylacyjnych płytami ogniochronnymi

– budowę samodzielnych przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych

 

Słynny pożar w Grenfell Tower wskazuje na to jak istotne w budownictwie są zabezpieczenia przeciwpożarowe. Jeżeli są Państwo ciekawi przyczyn powstania i tak nagłego rozprzestrzenienia się pożaru zachęcam do lektury
https://www.secandas.pl/artykul/widok/499/499-tragedia-w-londynskiej-grenfell-tower