Szkolenia BHP i PPOŻ

Szkolenia BHP i PPOŻ

Organizujemy i przeprowadzamy różnorodne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Tematykę i programy szkoleń uzgadniamy bezpośrednio z klientem. Oferujemy następujące metody szkoleń:

– teroretyczny wykład oraz prezentacje multimedialną ukazującą specyfikę zagrożenia pożarowego jakie niesie praca w określonej firmie, Wymagania oraz warunki ewakuacji, procedury bezpieczeńśtwa oraz pokaz filmów instruktażowych.

– oferujemy również praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia z użyciem różnych typów i rodzajów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.

– możliwość sprawdzenia umiejętności ewakuacji z zadymionego pomieszczenia (namiotu)

Firma Ppożka realizuje kompleksowe usługi na najwyższym poziomie z zakresu BHP, w szczególności:

– Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe dla pracowników i pracodawców.
– Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy.
– Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
– Analiza bezpieczeństwa maszyn (przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP).
– Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp, ppoż. i prawa pracy.