Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU
Do stosowania Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach obliguje §28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
System sygnalizacji pożaru jest to zespół urządzeń samoczynnie wykrywających i przekazujących informację o pożarze.

Opiera się na czujkach pożarowych zamontowanych w nadzorowanych pomieszczenich. Czujki (w zależności od typu) reagują na: wzrost temperatury, pojawienie się dymu lub płomieni. Uzupełnieniem systemu są ręczne ostrzegacze pożarowe – przyciski pożarowe zwane ROP-ami, które umieszcza się w ciągach komunikacyjnych.
Sygnały wysyłane przez czujki i ROP-y trafiają do centrali, która alarmuje pracownika ochrony .

Firma Ppożka oferuje:

– projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru
– instalację Systemów Sygnalizacji Pożaru
– konserwację Systemów Sygnalizacji Pożaru oraz naprawę Systemów Sygnalizacji Pożaru
– części zamienne do Systemów Sygnalizacji Pożaru
– opracowanie scenariusza rozwoju pożaru wraz z matrycą sterowań do istniejących już systemów

Systemy Sygnalizacji Pożaru odpowiadają za:
– wczesne wykrycie pożaru
– zaalarmowanie obsługi (ochrony) oraz osób przebywających w obiekcie
– wyłączenie wentylacji i klimatyzacji
– włączenie systemów oddymiania
– włączenie instalacji DSO
– uruchomienie systemów gaśniczych
– powiadomienie najbliższej jednostki Straży Pożarnej o wystąpieniu zagrożenia

W ofercie posiadamy Systemy Sygnalizacji Pożaru firm:

Protec
Polon Alfa
Bosch
Siemens
Esser