Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania dzielimy na:

  1. Grawitacyjne systemy oddymiania,
  2. Systemy wentylacji pożarowej.

Różnica między nimi polega na tym, iż systemy grawitacyjne wykorzystują w głównej mierze zjawisko konwekcji (unoszenia się ciepłych gazów) a systemy wentylacji wymuszają ruch powietrza w określonym kierunku dzięki czemu możemy sterować przepływem dymu.

Zadaniem systemów oddymiania jest usuwanie dymu i ciepła wytwarzanego podczas pożaru w celu poprawy bezpieczeństwa ewakuacji. Dotyczy to zarówno osób znajdujących się w obiekcie podczas pożaru, jak i ratowników. Usunięcie gorących gazów pożarowych z obiektu zwiększa nie tylko bezpieczeństwo ewakuacji, ale także powoduje zmniejszenie strat wynikłych na skutek pożaru.

Możliwe jest również korzystanie z tego systemu celem przewietrzenia pomieszczeń, klatek schodowych.

System oddymiania składa się z kilku głównych części:

  • Element oddymiający – klapa dymowa lub okno oddymiające, elementy te dostarczane są
    z indywidualnie dobranym siłownikiem
  • Element napowietrzający – okna lub drzwi zlokalizowane na najniższej kondygnacji, wyposażone w siłowniki elektryczne.
  • Centrala sterująca oddymianiem wyposażona w zestaw akumulatorów
  • Elementy detekcyjne, czyli czujki dymu lub temperatury
  • Ręczne przyciski odymiania (ROP)