Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania dzielimy na:
– Grawitacyjne systemy oddymiania,
– Systemy wentylacji pożarowej.

Różnica między nimi polega na tym, iż systemy grawitacyjne wykorzystują w głównej mierze zjawisko konwekcji (unoszenia się ciepłych gazów) a systemy wentylacji wymuszają ruch powietrza w okreslonym kierunku dzięki czemu możemu sterować przepływem dymu.

Zadaniem systemów oddymiania jest usuwanie dymu i ciepła wytwarzanego podczas pożaru w celu poprawy bezpieczeństwa ewakuacji. Dotyczy to zarówno osoby znajdujące się w obiekcie jak również ratowników. Usunięcie gorących gazów pożarowych z obiektu powoduje zmniejszenie strat pożarowych. Możliwe jest również skorzystanie z tego systemu celem przewietrzenia pomieszczeń, klatek schodowych.

System oddymiania składa się z kilku głównych części:

Element oddymiający – klapa dymowa lub okno oddymiające, elementy te dostarczane są
z indywidualnie dobranym siłownikiem

Element napowietrzający – okna lub drzwi zlokalizowane na najniższej kondygnacji, wyposażone w siłowniki elektryczne.

Centrala sterująca oddymianiem wyposażona w zestaw akumulatorów

Elementy detekcyjne, czyli czujki dymu lub temperatury

Ręczne przyciski odymiania (ROP)