Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Firma Ppożka oferuje usługę wykonania nastepujących pomiarów

1. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego,
2. Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego,
3. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania),
4. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
5. Badanie rezystancji instalacji odgromowej,
6. Badanie skuteczności działania wyłącznika przeciwpożarowego,
7. Badanie nateżenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz niezawodności tej instalacji.

 

Cennik pomiarów elektrycznych :

   Badania i pomiary instalacji elektrycznej  zł/pkt*
 1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 1-fazowy 8,00zł/pkt
 2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej pkt. 3-fazowy 12,00zł/pkt
 3 Pomiar skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania (zerowanie)  5,00zł/pkt
 4 Pomiar skuteczności ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim za pomocą wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. RCD 1-fazowy.  12,00zł/pkt
 5 Pomiar rezystancji uziomów piorunochronowych 50zł/pkt

Podane ceny są cenami netto

Podane ceny są  cenami wyjściowymi, w zależności od ilości pomiarów, trudności wykonania każda usługa jest indywidualnie wyceniana.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt