Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty

Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty

Oferujemy:

  • sprzedaż gaśnic i hydrantów – cennik na dole strony.
  • konserwację gaśnic,
  • pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych,
  • badanie węży hydrantowych na ciśnienie (wymagane raz na 5 lat),

 

Podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu. Remont gaśnic należy przeprowadzić raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.

Firma Ppożka w swojej ofercie posiada również montaż i konserwację hydrantów wewnętrzych i zewnętrznych. Sprawdzanie ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności hydrantu należy przeprowadzać conajmniej raz w roku. W celu sprawdzenia sprawności węża hydrantowego należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka” potwierdzająca wykonanie w/w czynności.


Przy zakupie gaśnic na kwotę większą niż 300 zł transport Gaśnic na terenie Rzeszowa, Łańcuta, Leżajska, Stalowej Woli, Niska GRATIS !!!


Cennik gaśnic:

CENY NETTO

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z BC   – 18,5 zł

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-2x ABC/E – 45 zł

Gaśnica proszkowa ze stopą metalową GP-4x ABC/E  – 65 zł

Gaśnica proszkowa ze stopą metalową GP-6x ABC/E – 68 zł

Gaśnica proszkowa ze stopą plastikową GP-12x ABC/E – 160 zł

Gaśnica (agregat) proszkowa przewoźna GP-25x ABC/E – 800 zł

Gaśnica mgłowa wodna GWM-6x A  – 145 zł 

Gaśnica płynowa (kuchenna) z wieszakiem GW-2x ABF – 100 zł

Gaśnica płynowa (kuchenna) GW-6x AB – 115 zł

Gaśnica płynowa (kuchenna)  GW-9x AB – 160 zł

Gaśnica śniegowa GS-5x B/E- 180 zł