Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne, to rodzaj oświetlenia działającego niezależnie od podstawowego źródła zasilania. Pozwala ono na bezpieczne poruszanie się po pomieszczeniu w razie awarii prądu oraz zapobiega wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja z budynku objętego awarią.

Oświetlenie zapasowe wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których przy awarii zasilania podstawowego istnieje konieczność kontynuowania określonych czynności lub ich bezpiecznego zakończenia;
oświetlenie ewakuacyjne stosuje się między innymi w pomieszczeniach takich jak:
– widownie sal widowiskowych takich jak kina, teatry, filharmonie i inne;
– audytoria, sale konferencyjne, czytelnie, lokale rozrywkowe, sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób;
– sale wystawowe w muzeach;
– pomieszczenia takie jak garaże oświetlone wyłącznie światłem sztucznym w przypadku powierzchni 1 tys. m2;
– pomieszczenia o powierzchni powyżej dwóch 2 tys. m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach -zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych;
– na drogach ewakuacyjnych z wszystkich wymienionych powyżej pomieszczeń;
– na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
– na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
– na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania -zbiorowego;

Wymaga się dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych. Wymagania takie stawia producent oraz przepisy prawne. Przeglądy powinno wykonywać się nie rzadziej jak raz w roku.

Montaż oraz kontrole sprawności oświetlenia ewakuacyjnego są jedna z oferowanych przez nas usług.