Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

Sprawny hydrant zewnętrzny obok budynku jest równie ważny jak hydranty wewnętrzne i tak jak one powinny być regularnie sprawdzane. Zadbanie o poprawnie działające hydranty zewnętrzne jest obowiązkowe ale też bardzo ważne podczas akcji gaśniczej. Zwiększy to nie tylko sprawność i szybkość działania strażaków ale pozwoli też na zminimalizowanie strat materialnych i zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w budynku. Dlatego takie badania przeprowadza nasza firma.

Jak wygląda badanie hydrantów zewnętrznych

Przegląd hydrantów zewnętrznych powinno być wykonane nie rzadziej niż raz w roku, co wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Badanie takiego hydrantu powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. W skład czynności, które powinien wykonać serwisant wchodzi: oględziny zewnętrzne hydrantów nadziemnych i podziemnych, uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantu, dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności, sprawdzenie zasuwy hydrantowej, sprawdzenie skuteczności odwodnienia. Po przeprowadzonym przeglądzie serwisant wystawia protokół badania, który wyznacza datę następnego badania, opisuje wyniki wykonanych badań, w razie potrzeby wykaz wymienionych elementów hydrantu i zalecenia konserwatora.

Sprawdź hydranty w Rzeszowie, Stalowej Woli, Przeworsku lub w okolicy

Nasza firma zajmuje się sprawdzaniem hydrantów zewnętrznych na terenie Rzeszowa oraz całego Podkarpacia. Oferujemy kompleksowe badanie stanu technicznego każdego rodzaju hydrantów zewnętrznych. Każdego badanie wykonywane jest przez odpowiednio wyszkolonego pracownika, który przy użyciu odpowiedniego sprzętu kompleksowo sprawdzi każdy hydrant, wystawi odpowiedni protokół i odpowie na każde Twoje pytanie. Serwisant sprawdzi też, czy hydranty umieszczone są w odpowiednich odległościach, które są róże dla budynków i ulic czy między samymi hydrantami. Nie ryzykuj bezpieczeństwa swojego i innych, zleć badanie profesjonalistom a otrzymasz gwarancje dobrze wykonanego przeglądu. Sprawdzony i dobrze działający hydrant jest jednym z filarów bezpieczeństwa, nie czekaj i zamów kompleksowe badanie w naszej firmie.